Tədbirlər

1-ci Pediatriya Simpoziumu

Bakı18 May 2022

 14 may 2022-ci il tarixində AzPC PUADER ilə  birlikdə 1-ci Pediatriya Simpoziumu keçirildi. Simpoziumda uşaqlarda tez-tez rast gələn endokrin patologiyalar barədə məruzələr oldu. 

×